Gå til innholdet
Utdanning og hospitering
MHH er et spesialistssykehus innen elektiv ortopedi og revmatologi. Vi har stort fokus på kompetanse, forskning og innovasjon for å kunne tilby tjenester av høyeste kvalitet. 

Undervisning hos MHH:

•     Vi er gruppe-I sykehus for utdannelse i ortopedisk kirurgi.
     Vi er gruppe-II sykehus for utdannelse i revmatologi
     Vi underviser spesialstudenter innen operasjon og anestesi og sykepleierstudenter fra Høgskolen  
      Diakonova og Lovisenberg Diakonale Høgskole.

•    Vi underviser praksisstudenter innen fysioterapi-, ergoterapi-, sosionom- og radiograf fra Høgskolen i Oslo og  Akershus.

•     Vi tilbyr postgraduate kurs for leger, sykepleiere og fysioterapeuter.
     Innen alle profesjoner gis det i høy grad mulighet til videreutdanning og utvikling av faglig kompetanse  gjennom deltakelse på internundervisning og eksterne kurs- og konferanser.
• 
    Vi legger også til rette for hospitering til og fra andre instutisjoner. Vi har i enkelte tilfeller tatt imot praksisstudenter fra samfunnsfaglige studier.