Gå til innholdet
Meny
Nyhetsbrev til henvisere
Vi sender ut flere nyhetsbrev i løpet av året til fastlegekontorer og henvisere i Oslo, Akershus og Buskerud. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon om blant annet utviklingen av behandlingstilbudene våres, ledig kapasitet, forskningsprosjekter, innovasjonsprosjekter eller endringer i rutiner og kontaktinformasjon som er viktig for henvisende helsepersonell. 

Alle nyhetsbrevene våre ligger også tilgjengelig i sidemenyen til høyre. Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev på e-post kan du melde deg opp her.

Siste nyhetsbrev:
- Nyhetsbrev Nr. 3-2018
- Nyhetsbrev Nr. 2-2018
Nyhetsbrev Nr. 1-2018
- Nyhetsbrev Nr. 1-2017