Gå til innholdet
Martinaseminar
Hvert år holder fysioterapeutene ved Martina Hansens Hospital seminar med fokus på ulike områder som behandles ved sykehuset.

Martinaseminaret 2018

Mandag 28. mai 2018 arrangeres årets seminar for fysioterapeuter og likesinnede. Programmet er klart ca. 15 mars.

Martinaseminaret 2017

Foredrag og fra Martina-seminar - 29.mai 2017:
- Pasientopplæring og skuldersmerter v/Haldorsen

- Fatigue og aktivitetsregulering v/Hennig
- Pasientopplæring og ekstra-artikulære hoftesmerter v/Haugland

    Vedlagte skjemaer:
    1. Spørsmål og tester til bruk ved undersøkelse/kontroll av pasienter med hofteplager
    2. Mini-BESTest: Balance Evaluation Systems Test – Norsk Versjon


Martinaseminaret 2016

Foredrag fra Martina-seminar - 26. mai 2016:
*  Foot structure and function v/Eriksrud