Gå til innholdet
Meny
Kurs for allmennpraktikere
På Martina Hansens Hospital holder vi årlig kurs om lidelser i muskel- og skjelettapparatet for allmennpraktikere. Kurset holdes i midten av januar og det legges opp til en dag med revmatologi og en dag med ortopedisk kirurgi. Kurset inneholder oppdaterte foredrag og praktiske øvelser. Kursene skal bidra til å øke kunnskapen om revmatiske og ortopediske sykdommer i allmennpraksis og bedre samarbeidet mellom allmennpraktikere og sykehusspesialist i utredning og behandling av pasientene.

Kursprogram 2019

Neste kurs holdes 17. og 18. januar 2019. Les kursprogrammet.

Kurset gir følgende godkjenninger
-  Allmennmedisin; Videreutdanning: Emnekurs: 15 t i fagområdet muskel- og skjelettlidelser.
-  Etterutdanning; Klinisk emnekurs: 15 t i fagområdet muskel- og skjelettlidelser.
-  Revmatologi; Videreutdanning: Valgfrie kurs: 15 t        

-  Etterutdanning: Valgfrie kurs: 15 t

-  Alders- og sykehjemsmedisin; Videreutdanning: Valgfrie kurs: 11 t

-  Etterutdanning: Valgfrie kurs: 11 t    

Påmelding

Påmelding skjer via mail til turid.thoering@mhh.no (kurssekretær)
Påmeldingen registreres fortløpende ved innbetaling av kursavgift til: «Kurs MHH -19» og
deltagers NAVN Martina Hansens Hospital, Pb 823, 1306 Sandvika.
Bankkontonr.: 1627.07.10852

Påmeldingsfrist 12. desember 2018.