Gå til innholdet
Faglige kurs og seminarer
Martina Hansens Hospital har et eget seminar; Martina-seminaret, som holdes årlig. Martinaseminaret holdes av fysioterapeutene til Martina Hansens Hospital med fokus på ulike temaer som er viktig for pasientene og for behandlerne. Vi holder også faglige informasjonskvelder med fokus på ulike behandlingsområder.