Gå til innholdet
Ventetider
Martina Hansens Hospital mottar pasienter fra hele landet. Du kan selv velge om du vil velge oss som behandlingssted gjennom pasientrettigheten fritt behandlingsvalg. Ventetider er antall uker du må vente før du får time til utredning og/eller behandling. Vi har korte ventetider innen de fleste behandlingstilbudene som vi tilbyr, som betyr at du raskt kan få time til utredning og behandling hos våre spesialister.  

Hvor lenge du må vente på time hos oss

2018-05-28-MHH-ventetider


* Les mer om våre ventetider på Helsenorge.no under "Fysisk helse"
______________________________________
Sist oppdatert: 28. mai 2018