Gå til innholdet
Meny
Operasjon av skulder ut av ledd
Våre spesialister har lang erfaring med å behandle skuldre som går ut av ledd. MHH er et av svært få sykehus i Norge som behersker og har god rutine på alle operasjonsteknikker på dette området.

Skulder ut av ledd

De fleste skuldre går ut av ledd fremover. Når en slik skade først har skjedd, vil skulderen som oftest gå ut av ledd stadig oftere. Det er derfor liten hensikt å vente med operasjon, spesielt for yngre pasienter. Hos eldre pasientene kan skulderen kanskje holde seg på plass.
Enkelte pasienter har skuldre går ut av ledd bakover. Skulder som går ut av ledd bakover er svært sjelden, men vi har gjort en god del operasjoner med meget godt resultat på denne pasientgruppen.

Operasjonsmetoder

1. Åpen operasjon
Ved denne metoden dobler vi hele skulderkapselen, såkalt kapsulaskift.

2. Eden Hybinette Alvik operasjon
Her flytter vi en benbit fra hoftekammen for å sperre lukasjonen fremover. Denne teknikken utføres hovedsakelig bare på pasienter som har bendefekt eller gammelt brudd på kanten av leddskålen.

3. Åpen Bankarts-operasjon
Ved denne metoden syr vi leddleppen tilbake på leddskålen under synets ledelse.

4. Artroskopisk Bankarts-operasjon
Her syr vi også leddleppen tilbake på leddskålen med kikkhullsinngrep, der samme operasjonen som ”åpen Bankart” utføres ved å kun operere gjennom tynne hylser.

Snakkeboble-web-mhh-vær oppmerksom pa°-4

_________________________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud, og hvordan du kan bestille time til
utredning og behandling hos en av våre spesialister.


_______________________________________________________________________________________________________________