Gå til innholdet
Fot- og ankelbehandling
Vår seksjon for revmakirurgi og fotkirurgi utfører over 1000 inngrep på føtter og ankler hvert år, noe som gjør oss til det største sykehuset i landet innenfor dette området. Fot- og ankelplager kan ha mange ulike problemstillinger og operasjonsmetoder. Vi behandler de aller fleste fot- og ankelplager, med 2 viktige unntak: vi setter ikke inn ankelproteser og vi tar ikke imot henvisninger som gjelder kroniske infeksjoner og sår (dette behandles på akuttsykehusene).

Fot- og ankelplager

Det er svært vanlig å ha plager i fot eller ankel av ulike årsaker. Ankelen er svært utsatt for både akutte skader og belastningsskader som utvikler seg over tid. Smerter og plager i fot og ankel kan også skyldes en rekke andre årsaker så det er viktig å få undersøkt plager og smerter som vedvarer. Vanlige plager i fot og ankel kan være smerter ved bevegelse og tråkk, verking i undersiden av foten, hevelser og ustabil ankel. Vær oppmerksom på at utstrålende smerter i bein og fot ofte kan ha opphav i ryggproblemer.  

Utredning

Ved mistanke om sykdom eller skade i fot eller ankel har spesialistene en samtale med pasienten og vurderer både allmennhelse, smerte og mobilitet. Vi har egen røntgen- og MR-avdeling som tar hånd om bildetakning for å bistå i arbeidet med diagnosteringen. Våre spesialister har lang erfaring med å vurdere hvilke behandlingsalternativer som passer til individuelle plager og behov. Etter en grundig undersøkelse vil spesialistene komme med sine anbefalinger, og sammen med pasienten ta stilling til behandlingsalternativer som er best for den enkelte. 
Operasjoner som vi utfører
De vanligste operasjonene er omtalt nedenfor og 3/4 av disse inngrepene er mindre inngrep som gjøres dagkirurgisk. 1/4 av inngrepene er av større karakter som krever innleggelse og opereres av spesialiserte fot- og ankelkirurger.

Operasjon av forfotsproblematikk

Skjev stortå (hallux valgus), artrose (slitasjegikt) i stortåas grunnledd og hammertær er de vanligste fotplagene som vi behandler, og behandles stort sett dagkirurgisk. Det er forskjellige metoder og etterbehandlinger, som avhenger av omfanget av plagene. Oftest medfører inngrepene en avlastningsperiode på 6 uker, hvor man som regel bare kan belaste på hælen, mens andre pasienter må bli gipset. Man må imidlertid være oppmerksom på at rehabiliteringstiden er betydelig lenger enn 6 uker, og må ofte regne med 4-6 måneder med lettere grader av hevelse, misfarging og smerte.
- Les mer om kirurgi av skjev stortå (hallux valgus)
- Les mer om kirurgi av hammertær
- Les mer om avstiving av stortåens grunnledd

Avstivingsoperasjon av artrose (slitasjegikt) i ankel og bakfot
Artrose (slitasjegikt) som medfører smerter i ankel, bakfot og midtfot er plager som vi ofte opererer. Avstivningsoperasjoner må som regel til for å hindre smerter fra de utslitte leddene, og av og til må vi endre akseforholdene for å sikre en mer hensiktsmessig belastning. Nesten alle pasienter gipses etter en avstivingsoperasjon. Hvor lenge man må gå i gips avhenger av hvilket ledd som opereres. Vi tilbyr dessverre ikke protesekirurgi i ankelen, pasienter som trenger dette må henvises til Diakonhjemmet.
- Les mer om avstivingsoperasjoner i ankel og bakfot

Kikkhullskirurgisk (artroskopisk) undersøkelse av ankel
Ved mange plager hvor det er usikkerhet om årsak og omfanget til ankelplagene til pasienten kan det være behov for å utføre et kikkhullsinngrep i ankelen for å avdekke videre behandling. Det vanligste er å gjøre inngrepet forfra, men ved enkelte tilstander kan man også gå inn i ankelen bakfra. Slike inngrep gjøres vanligvis dagkirurgisk, og man kan reise hjem samme dag.
- Les mer om kikkhullskirurgi av ankelen

Operasjon av feilstillinger i fot og ankel
Feilstillinger i fot og ankel kan være medfødte eller de kan komme som et resultat av nevrologiske sykdommer eller skader. Konservativ behandling kan forsøkes før det vurderes operasjon, men betydelige plattfotfeilstillinger eller hulfotsfeilstilliinger med skjevhet i ankelleddet kan være så plagsomt at det kan være en grunn til å operere. Operasjon av feilstillinger utføres gjerne gjennom kombinasjon av operasjoner på skjelettet og operasjoner på sener. Inngrepet er omfattende og  prosedyrene må tilpasses den enkelte feilstilling. Det krever innleggelse og langvarig rehabilitering.
- Les mer om større plattfotkirurgi hos voksne

Operasjon av instabilitet i fot og ankel
Mange pasienter plages med kronisk ustabile ankler, ofte grunnet idrettskader. Vanligvis kan man få svært god hjelp av fysioterapi og egentrening, og de færreste pasienter trenger å vurderes av en ortopedisk spesialist. Hvis man til tross for fysioterapibehandling fortsatt plages med smerter eller overtråkk kan det være aktuelt med utredning og eventuell kirurgi. Ved store plager kan det være en god løsning å kirurgisk stabilisere ankelen. Kikkhullskirurgi i ankelleddet er en vanlig prosedyre, både forfra og bakfra.
- Les mer om stabiliserende kirurgi av ankel
 
Operasjon av kroniske seneskader / plager i akillessenen
Seneskader forekommer relativt ofte i ankelregionen, og akillessenen er spesielt utsatt. Plager fra akillessenen går oftest over av seg selv, men ved plager som varer over 9-12 måneder kan det være aktuelt med kirurgi. Av og til ryker hele senen, dette behandles vanligvis på lokalsykehuset, men hvis en slik skade oppdages veldig sent hender det at vi opererer dette. Den beste behandlingen er ofte å flytte friske sener som kan overta funksjonen til sener som ikke lenger er funksjonelle. Operasjon av seneskader er et større kirurgisk inngrep som krever innleggelse over flere døgn og langvarig rehabilitering etterpå.
- Les informasjon om kirurgi av akillesseneplager

Operasjon av betennelse i fotsålen

På undersiden av foten har vi seneplate som kalles plantarfascien. Smerter fra seneplaten er svært vanlig. Plagene går ofte over av seg selv, men det kan ta flere år og noen trenger behandling i mellomtiden. Kirurgi er absolutt ikke et førstevalg ved slike plager og de aller fleste blir bra av treningsterapi og smertebehandling. Vanligvis vil vi se an en slik tilstand opp til et helt år før vi begynner å tenke på kirurgi.

Operasjon av nerveskade i fot og ankel
Nervene i fot- og ankelregionen kan få skader og kroniske belastninger, og dette kan av og til opereres. Det vanligste er inneklemming og trykkbelastning på nervene under forfoten, såkalt Mortons nevrinom.  Man må av og til også operere på hovednervene ned til fotsålen hvis det er inneklemming av disse, såkalt tarsaltunnelsyndrom.
- Les mer om kirurgi av nerve i klem i forfoten (Mortons nevrinom)

Snakkeboble-web-mhh-vær oppmerksom pa°-4

________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om våre ventetider til ulike behandlingstilbud, og hvordan du kan bestille time til
utredning og behandling hos en av våre spesialister.


________________________________________________________________________________________________