Gå til innholdet
Pasient- og brukerombud
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor.

Les mer informasjon om pasient- og brukerombudet, samt kontaktinformasjon til ombudet i ditt fylke på helsenorge.no.