Gå til innholdet
Medvirkning og rettigheter
Martina Hansens Hospital tilbyr spesialiserte helsetjenester innenfor fagområdene ortopedisk kirurgi og revmatologi. Som pasient har du klart definerte rettigheter når du blir henvist til spesialisthelsetjenesten.

Bruker- og pasientrettigheter

Rettigheter du har som pasient og pårørende finnes nedfelt i lover og forskrifter.
De viktigste rettighetene for deg som pasient hos oss er:
- Fritt behandlingsvalg
- Pasientreiser
- Klagemuligheter
- Pasient- og brukerombud
- Personverninformasjon, journalinnsyn og medvirkning
- Regler om samtykke og myndighetsalder
- Barns rettigheter i sykehus
- Samvalg - ta egne valg i samråd med helsepersonell

Du kan også lese mer om dine rettigheter som pasient eller pårørende på Direktoratet for e-helse sin nettside; Helsenorge.no.