Gå til innholdet
Meny
Revma-skole
Revma-skolen skal gi revmatiske pasienter informasjon og råd om hvordan de på best mulig måte skal leve med sykdommen.

Revma-skolen gir kunnskap og mestring

•    Skolen går over 1 dag fra kl. 09.30 - 16.45.
•    Skolen skal gi deg mer kunnskap om din revmatiske sykdom og hva du selv kan gjøre for å håndtere den.
•    Revmatologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom og brukerrepresentant står for undervisningen.

Hvem kan delta

Revma-skolen er først og fremst for pasienter med nyoppdaget revmatisk sykdom.
Også pasienter som har hatt sykdommen over lengre tid er velkommen til å delta på skolen. Pårørende er også velkommen til å delta på skolen.

Program og innhold til skolen
•    Sykdomslære og behandling
•    Fysioterapi og trening 
•    Kosthold
•    Avspenning/stressmestring
•    Aktivitetsregulering
•    Informasjon fra ergoterapeut
•    Rettigheter og plikter ved sykdom v/sosionom

Revmaskolen er en gylden mulighet til å stille de spørsmålene du lurer på til et tverfaglig team som jobber hver dag med behandling av ulike former for revmatologiske sykdommer.

Vanlige spørsmål som besvares på skolen er:
Hvordan bør jeg trene?
Kan jeg fortsette å leve et aktivt liv?

Påmelding
Dersom Revma-skole er aktuelt for deg må du ta kontakt med din behandler (fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut) som kan henvise deg videre til Revma-skolen.

Egenandel

Det koster deg ikke noe mer enn en offentlig egenandel for å delta på Revma-skolen.