Gå til innholdet
Meny
Proteseskole
Vi arrangerer jevnlig proteseskole for deg som skal gjennomgå en proteseoperasjon hvor du får innsatt et kunstig hofte eller kneledd.

På proteseskolen får du møte andre pasienter som skal gå gjennom det samme inngrepet som deg og du får muligheten til å snakke med et tverfaglig team av sykepleiere, fysioterapeuter og leger.

Proteseskolen skal informere om behandlingsforløpet ved operasjon:
1. Før innleggelse
2. Innleggelsesdagen
3. Operasjonsdagen
4. Etter operasjon og frem til hjemreise
5. Hjemreise

Proteseskolen skal informere om hvordan du skal håndtere det å være nyoperert både som innlagt og etter utskrivelse. Vi har også et stort fokus på informasjon om hygiene, smertelindring, opptrening og eventuelle komplikasjoner som kan oppstå hos proteseopererte.