Gå til innholdet
Meny
Kurs i livsstyrketrening
Kurs i livsstyrketrening tar for seg læring og mestring for pasienter med kroniske smerter. Kursene holdes 2-3 ganger i året.

Hva er livsstyrketrening

•    Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseplager ikke er enten fysiske eller psykiske. Måten vi lever livet vårt på, med daglige utfordringer og valg, det livet er levd på godt og vondt og det bærer vi med oss. Den totale livsbagasjen setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og helseplager. Livsstyrketrening handler om at pasienten gjennom å sette fokus på ressurser og muligheter blir en aktiv deltaker i egen realiseringsprosess. Målet for livsstyrketrening er å gi pasienten bedre helse, økt livsmot og mestringsfølelse.

Kursopplegg 

•    Kurset ledes av helsepersonell som har fullført videreutdannelser som kvalifiserer til å lede grupper med denne tilnærmingen.
•    Treningen foregår i grupper og gjennomføres i et strukturert program som består av 10 samlinger på 4,5 time hver, med intervaller på 1-2 uker.
•    Gruppene består av 10-12 pasienter.
•    Hver samling har et hovedtema som berører det å leve med kroniske smerter.

Innhold i kurset 
Gjennom bruk av "mindfullness" og ulike læremetoder jobber vi for å bevisstgjøringen av:
•    tanker, følelser og kropp
•    vaner og mønstre i hverdagen
•    ressurser og muligheter

På denne måten kan pasientene:
•    bearbeide tanker og følelser
•    minske tung "livsbagasje"
•    frigjøre ny energi
•    oppmerksom på uvaner og dårlige rutiner
•    muliggjøre nye handlingsvalg
•    forstå seg selv, slik at de ser sine egne muligheter og ressurser
•    ta styringen i eget liv
 
Påmelding
Alle som er interessert i å gå på kurs, inviteres til et informasjonsmøte, og melder seg deretter på kurs (det er dessverre noe venteliste).
 
Deltagerne betaler kun en egenandel, og må også betale for en egen CD og loggbok. 

 Det er gjennomført 2 doktorgradsarbeider på livsstyrketrening som metode, disse viser begge til gode resultater.
  
Les mer om livsstyrketrening: www.livsstyrketrening.no